Hotel Can Pamplona en Vic

Avís Legal

Identificació

Aquest Avís Avís Legal ha estat creat per CAN PAMPLONA SL (titular) amb CIF B58110438, amb domicili a l’Eix Onze de Setembre, 10, 08500, Vic, Tel.938833112, e-mail info@canpamplona.com.

Propietat Intel·lectual

El Titular és propietari en exclusiva de tots els continguts del lloc web www.canpamplona.com: textos, gràfics, imatges, logotips, arxius de sotfware, colors, estructura, selecció, ordenació i presentació de continguts, el programa d’ordinador per a la seva creació i el seu funcionament; i està totalment prohibida la reproducció total i / o parcial, comunicació pública i emmagatzematge d’aquesta pàgina i de qualsevol altre material i / o element que la integri protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual, sense obtenir el consentiment previ del titular.

Condicions generals d’ús

L’usuari de la pàgina web (en endavant l’usuari) accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada pel Titular en el moment mateix en què l’usuari accedeixi a la pàgina web.

La pàgina web pot ser visitada lliurement i l’usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina web amb fins o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

Està prohibit fer un mal ús del servei del lloc web utilitzant-ho per enviar correus no desitjats, insultar, assetjar o violar d’una altra manera les Condicions d’ús o la política de privacitat.

El Titular no es fa responsable de les opinions o comentaris dels usuaris, dels errors o omissions, dels continguts del web o altres continguts, als quals es pugui accedir a través de la mateixa, ni dels danys derivats de la utilització del web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació facilitada a la web.

El Titular no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del web; tampoc és responsable dels danys i perjudicis, que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o tercers.

El contingut de la pàgina web podrà ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment, sense previ avís.

El Titular es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir l’accés als mateixos, ja sigui temporal o definitivament, sense avís previ.

Seguretat

La informació personal facilitada serà protegida amb els estàndards i la tecnologia del sector. Ja que Internet no és un entorn totalment segur, no es pot garantir la seguretat de qualsevol informació que es transmeti a la web.

L’usuari és el responsable de mantenir la confidencialitat de la pròpia contrasenya única i de la informació del seu compte, així com de controlar l’accés a les seves comunicacions electròniques en tot moment.

Protecció de dades personals

De conformitat al que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), l’informem que les dades personals facilitades a través d’aquest lloc web, seran tractades per Can Pamplona, ​​SL, en base al seu consentiment i per realitzar la gestió sol·licitada, contestar a la seva sol·licitud i l’enviament d’informació del seu interès.

Les dades personals seran conservades durant el temps que estableixi la legislació vigent o quan se sol·liciti la supressió. No seran cedides a tercers llevat dels supòsits previstos per la llei. No hi ha la transferència internacional de dades.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició, escrivint Can Pamplona, ​​SL, Eix Onze de Setembre, 10, 08500, Vic, o per e-mail a info@canpamplona.com.

També pot exercir la tutela dels seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflictes derivats del present Avís legal, les parts acorden sotmetre, de forma lliure i amb renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció a què puguin tenir dret, als jutjats i tribunals de la ciutat de Can Pamplona SL