Hotel Can Pamplona en Vic

De conformitat al que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), l’informem que les dades personals facilitades seran tractades per CAN PAMPLONA, SL en base al seu consentiment i per a la prestació dels serveis hotelers sol·licitats, la gestió de les reserves dels clients i l’enviament d’informació del seu interès.

 

Les seves dades personals seran conservades durant el temps que estableixi la legislació vigent o quan se sol·liciti la supressió. No està prevista la transferència internacional de dades.

 

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició, escrivint a Can Pamplona SL, amb domicili a Eix Onze de Setembre, 10, 08500 Vic o per e-mail a info@canpamplona.com.

També pot exercir la tutela dels seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.